fbpx

Que és i com es gestiona una propietat horitzontal?

Publicat 27/04/2022

Tant si ets un nou propietari, o estàs pensant a vendre el teu pis o casa a Barcelona, estar al corrent de les teves obligacions i drets com a membre d’una propietat horitzontal, a més dels seus òrgans de gestió i administració, és primordial.

La gestió de les propietats horitzontals es fan càrrec del control, la planificació i l’organització d’activitats relacionades amb l’existència i ús d’un bé immobiliari. En la majoria dels casos aquests béns immobles tenen copropietaris, el que comporta que es necessiti enteniment i consens entre les parts per a poder efectuar qualsevol canvi o acció.

Des del departament d’administració de comunitats d’Inmotarget volem explicar-vos en què consisteixen aquest tipus de propietats i com es realitza la seva gestió.

En què consisteix una Propietat horitzontal?

Les propietats horitzontals són figures jurídiques que permeten gestionar conjunts privats de construccions en un entorn comunitari. Aquestes construccions, la seva infraestructura i zones comunes, són compartides per les persones que conformen la propietat privada.

Les propietats horitzontals estan regulades per la Llei de propietat horitzontal. Aquesta dictamina unes normes de convivència, a més de la divisió sobre les propietats i zones comunes.

Hi ha diferents tipus de propietats horitzontals:

  • Conjunts d’ús residencial
  • Edifici o conjunt d’ús comercial
  • Edificis mixtos

En què es distingeix d’una propietat vertical?

Bàsicament, una propietat vertical es compon tant de locals, habitatges (pisos, cases, etc.) o garatges que pertanyen a una única propietat. Per aquest motiu, aquests no constitueixen una comunitat de propietaris i no han d’abonar quotes de participació.

En què consisteix la gestió d’una propietat horitzontal? Qui la duu a terme?

Tal com hem comentat anteriorment, la gestió d’una propietat horitzontal s’encarrega de planificar, organitzar, dirigir i executar les activitats, accions, reformes, etc., relacionades amb l’ús d’un bé immobiliari amb copropietaris.

Cada habitatge, oficina, local o part de l’immoble tenen assignats una quota de participació que determina la quantitat a pagar per a fer front a despeses comunitàries. Aquestes despeses poden ser d’electricitat, assegurances, manteniment, reformes, etc.

Aquesta quota també determina el percentatge que té cada veí sobre el 100% dels vots en Junta de propietaris.

Per a dur a terme aquestes accions es necessiten uns coneixements relacionats amb la direcció de recursos humans, logístics i administratius per a poder satisfer les demandes de la comunitat i els seus propietaris.  Per aquestes raons, sempre recomanem que es derivi la responsabilitat de la gestió de la propietat horitzontal a un administrador de comunitats col·legiat i expert.

Aquestes són les seves funcions principals, entre moltes altres:

  • Tenir coneixement total de les normatives vigents i assegurar-se que es compleixen, a més d’estar al corrent de tots els punts que han establert els òrgans reguladors de la propietat horitzontal.
  • Fer un correcte ús de tots els recursos de la propietat horitzontal.
  • Planejar, preparar les reunions i assemblees, a més de preparar els informes de gestió.
  • Fer-se càrrec dels cobraments de les quotes.
  • Crear pressupostos de despeses i ingressos.
  • Avaluar riscos en la propietat horitzontal i preparar-se d’acord amb les eines necessàries.
  • Manejar la propietat i contractar els serveis requerits per al seu manteniment, control, etc.

En aquesta gestió, els administradors de comunitats poden fer ús d’eines digitals o seguir la gestió tradicionalment, és a dir, fent tot a mà.

Aquesta última, no obstant això, ha estat molt reemplaçada en els últims temps gràcies a l’aparició de múltiples softwares i la possibilitat de crear aplicacions en línia d’accés privat per als membres de la comunitat.


Si té qualsevol dubte sobre l’administració de la seva comunitat o necessita assessorament, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

¿Necesitas ayuda?