fbpx

Passos que seguir per a vendre un pis heretat

Publicat 30/09/2021
vender un piso heredado

Vendre un pis heretat sol ser una tasca àrdua i pesada pel propietari. Una pèrdua sempre és motiu de tristesa, una etapa en la qual un no té forces per a gestionar assumptes com la venda d’un habitatge.

I encara que no té perquè dur-se a terme de seguida, hi ha situacions en les quals es necessita fer com més aviat millor.

Gràcies a la recent eliminació de l’article 28 de la Llei Hipotecària, ara els hereus no directes, com a oncles o germans, tenen l’oportunitat de vendre la propietat sense necessitat d’esperar els dos anys que s’estipulaven des de la mort del propietari.

A partir d’ara, els hereus passen a ser titulars de l’habitatge de manera automàtica, ja siguin familiars directes o no. Pel que podran comercialitzar amb ella sense problema; això sí, abans hauran de dur a terme els següents passos.

Aquests són els 5 passos imprescindibles per a vendre un pis heretat

1. Acceptar l’herència

El primer pas per a poder comercialitzar amb un habitatge heretat és acceptar-lo. Acceptar l’herència davant notari és imprescindible perquè el beneficiari consti com a titular de l’habitatge i així pugui actuar com a propietari.

L’interessat disposa d’un termini de 30 dies per a revelar les seves voluntats i acceptar l’herència si així ho desitja.

2. Reunir els documents necessaris

El següent pas serà reunir tots aquells documents que es necessitaran al llarg de tot el tràmit, com són: 

  • El certificat de defunció.
  • El certificat d’últimes voluntats emès pel Registre General d’Actes d’Última Voluntat.
  • La còpia del testament sempre que aquest existeixi.

3. Pagament dels impostos

Quan s’accepta una herència i es passa a ser propietari d’un habitatge, existeixen uns impostos als quals cal fer front. Aquests són:

  • L’Impost de Successions i Donacions: el termini per a liquidar-lo és de 6 mesos i el seu preu es fixa en funció del valor de l’herència i de cada comunitat autònoma.
  • La Plusvàlua Municipal: es tracta de l’impost que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. El termini per a pagar-lo també és de 6 mesos.

4. Inscripció de l’immoble en el Registre de la Propietat

Un tràmit amb el qual es formalitza el canvi de nom de la propietat. Per a això serà necessari presentar tots els documents assenyalats anteriorment, així com aquells que acreditin el pagament de tots dos impostos.

5. Vendre l’habitatge

Una vegada completats tots els passos anteriors, ja es tindrà plena llibertat per a posar l’immoble a la venda i iniciar el procés de compravenda.

Des de Inmotarget, immobiliària a Barcelona, sempre recomanem confiar en veritables professionals per a vendre un pis heretat. 

Una ajuda que allibera el propietari de qualsevol maldecap i amb la qual obté tota la tranquil·litat, garanties i facilitats possibles perquè s’ocupi només del veritablement important..

vendre pis heretat barcelona

Comptem amb una llarga trajectòria en la venda d’immobles a Barcelona. Si vols que t’acompanyem en aquest camí, estarem encantats de conèixer el teu cas i ajudar-te a aconseguir l’objectiu. Vendrem el teu habitatge com si fos la nostra.

¿Necesitas ayuda?