fbpx

Part de la llei que limita el preu dels lloguers a Catalunya és anul·lada pel Tribunal Constitucional

Publicat 16/03/2022
https://www.inmotarget.com/contacto/

El Tribunal Constitucional ha estimat parcialment i per unanimitat el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 membres del Grup Parlamentari Popular (PP), contra diversos articles de la Llei catalana 11/2020 referent a la regulació de lloguers del 18 de setembre. Recordem que aquesta llei feia referència al control de preus dels lloguers en diverses ciutats de Catalunya.

La sentència ha declarat inconstitucionals i nuls els articles 1, 6 a 13, 15 i 16.2; les disposicions addicionals primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b); la disposició addicional quarta i la disposició final tercera. El seu ponent ha estat el magistrat Ramón Sáez.

Aquesta estimació ve donada per l’enteniment que la llei envaeix competències estatals, concretament en la limitació de lloguers en zones amb tensió de Catalunya.

Aquesta mesura no ha estat ben rebuda pels sindicats. Des dels organismes asseguren que la llei establerta al 2020 ha beneficiat a més de 150.000 arrendataris i ha aconseguit reduir els preus del lloguer a les ciutats més poblades de la comunitat.

Després d’aquesta sentència, es pot dir que la regulació de lloguers catalana es queda sense contingut i obre la porta a litigis i revisions de les sancions imposades. Per a començar, molts propietaris podrien començar a fer ús de la “clàusula Berlín”. Introduïda en molts contractes de renda redactats conforme a la llei de regulació de lloguer, aquesta clàusula definia una quantia que s’aplicaria en cas que la present llei fos declarada inconstitucional.

No obstant això, els efectes d’aquesta estimació seran pro futur, cosa que significa que els contractes d’arrendament d’habitatge realitzats abans de presentar-se aquesta resolució es mantindran amb els seus termes.

Per a conèixer més sobre aquesta resolució, cliqui aquí i descarregui’s la nota informativa.


Si necessita assessorament immobiliari, contacti amb nosaltres

Inmotarget Real Estate

¿Necesitas ayuda?