fbpx

Plusvàlua Municipal: entra en vigor la nova reforma

Publicat 10/11/2021
plusvalua municipal

Avui dimecres 10 de novembre entra en vigor la reforma del Reial decret llei de la Plusvàlua Municipal després de publicar-se ahir en el BOE.

Si fa unes setmanes, el Tribunal Constitucional declarava nul l’impost de Plusvàlua Municipal, amb aquesta reforma, s’adapta aquest impost i es proposen dues noves opcions de càlcul.

L’impost de la Plusvàlua Municipal fa referència a l’increment de valor que experimenta el terreny des que s’és propietari fins al moment en el qual es ven o es transmet l’habitatge.

El 26 d’octubre es declaraven inconstitucionals i nuls els articles 107.1 paràgraf segon, 107.2 a) i 107.4 del text refós de la llei de les Hisendes Locals.

En altres paraules i parlant de números, s’estimava que els Ajuntaments deixarien de recaptar aproximadament 2500 milions d’euros anuals.

Doncs bé, avui es dóna un nou gir a aquesta quota tributària i s’estableix una nova manera de calcular aquest tribut. 

Què diu la sentència?

La sentència considera inconstitucional el mètode objectiu de determinació de la base imposable sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Ja que considera que aquest determina que sempre ha existit un augment en el valor dels terrenys durant el temps en el qual s’ha tingut l’habitatge en propietat, independentment que hagi existit o no aquest increment. Això volia dir que, si el propietari venia l’immoble a pèrdues, li tocava pagar igualment el tribut. La reforma del decret brinda als ciutadans dues maneres de calcular aquest import perquè puguin triar la que més els beneficia. 1. Calcular el tribut multiplicant el valor cadastral pel nou coeficient que tindrà en compte l’actualitat immobiliària. 2. Calcular el tribut mitjançant el guany real, és a dir, la diferència entre el preu de venda i el preu d’adquisició.
plusvalua municipal barcelona

A qui afecta?

La Plusvàlua Municipal és un impost que es paga a l’hora de vendre, donar o heretar un pis. A partir d’ara, els propietaris que vulguin posar a la venda un habitatge a Espanya, la donin o l’heretin se’ls aplicarà el nou mètode de càlcul.

Aquest impost serà nul per a aquells propietaris que no obtinguin cap guany amb l’operació.

Té efecte retroactiu?

El Tribunal Constitucional ha anunciat que no hi haurà retroactivitat. Pel que, aquesta nova reforma no podrà aplicar-se a aquelles transmissions que ja s’hagin realitzat, si bé encara no s’han liquidat o declarat.

Tal com indica el contingut de l’article 10.2 de la Llei General Tributària: “Tret que es disposi el contrari, les normes tributàries no tindran efecte retroactiu i s’aplicaran als tributs sense període impositiu reportats a partir de la seva entrada en vigor i als altres tributs el període impositiu dels quals s’iniciï des d’aquest moment”.

Vols beneficiar-te d’aquesta nova reforma i aprofitar per a vendre el teu habitatge obtenint una major rendibilitat? A Inmotarget, immobiliària a Barcelona, t’ajudem a fer-ho al més aviat possible!

¿Necesitas ayuda?