fbpx

Es consoliden criteris en el repartiment de despeses en contractar una hipoteca

Publicat 23/07/2021
reparto de gastos al contratar una hipoteca

Conforme a les sentències del tribunal suprem del 23 de gener 2019, 24 de juliol de 2020, 26 d’octubre de 2020 i 27 de gener de 2021, el repartiment de despeses en contractar una hipoteca queden de la següent manera entre el banc prestador i el client (prestatari):

  • Aranzel registral per la inscripció de la garantia hipotecària: banc prestador.
  • Despeses de gestoria: banc prestador.
  • Aranzel notarial de l’escriptura de constitució de l’operació hipotecària: per meitats.
  • Despeses de taxació: banc prestador.
  • Impost d’Actes Jurídics Documentats: prestatari.
  • Despeses derivades de la cancel·lació de la hipoteca: prestatari.

Aquesta sentència ve donada després que es declarés nul·la per abusiva la clàusula que atribuïa totes les despeses al prestatari consumidor.

El Tribunal suprem, basant-se en les directrius del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va concloure el 27 de gener de 2021 que s’havia d’analitzar llavors qui hauria de satisfer aquestes despeses.

Aquesta anàlisi, no obstant això, ha estat possible gràcies a un llarg procés normatiu i jurisprudencial amb diversos punts destacats des de directives del 1993 fins a la sentència del Tribunal Suprem 705/2015 de 23-12-2015 sobre clàusules sol abusives de les hipoteques i La sentència del Tribunal de Justícia de la UE (21-12-2016), que obligava la banca a retornar tot el cobrat amb clàusules abusives.

En conclusió, els bancs expulsen la clàusula de despeses dels contractes hipotecaris dels usuaris. A més, referent al repartiment de despeses en contractar una hipoteca, els bancs renuncien a aplicar-la sent a partir d’ara com si mai hagués existit.

Per més informació sobre hipotecas i com vendre un pis, contáctens sense compromis.

*Fuente: https://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/16370-criterios-consolidados-en-el-reparto-de-los-gastos-de-la-hipoteca:-revision-normativa-y-jurisprudencial-de-la-cuestion/

¿Necesitas ayuda?